Валютын ханш:

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Манай компанийн эрхэм зорилго нь Дэлхийн дэвшилтэт техник технологийг ашиглан Амт чанарын давуу талыг илтгэсэн, эрүүл мах, махан бүтээгдэхүүнээр гадаад, дотоодын зах зээлийг хангаж, үйлдвэрлэл үйлчилгээгээрээ хэрэглэгчидээ дээдэлсэн салбартаа манлайлагч нь байх юм.

Алсын хараа
Манай компани нь эгзэгтэй цэгийн хяналт HACCP-ийг нэвтрүүлж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг компани болох.ЗОРИЛТ

  • Mал эмнэлэг эрүүл ахуйн шаардлагыг баримтлан дээд зэргийн чанар, баталгаатай мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
  • Технологийн горимын хяналтыг оновчтой зохион байгуулж, чанарын удирдлагыг хэрэгжүүлж ажиллах
  • Бүтээгдэхүүнээ хүн бүрийн өдөр тутмын хэрэглээ болгохын тулд хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангах
  • Бид харилцагчидаа дээдэлсэн үйлчилгээгээрээ дэлхийн жишигт хүрэхүйц Монголын тэргүүний компани болно
  • Удирдлагын шударга зарчмыг мөрдлөгө болгон ажиллагсадынхаа нэр төрийг эрхэмлэн хүндэтгэж тэднийг эрүүл, найрсаг, аюулгүй ажиллах нөхцөлөөр хангах
  • Үргүй зардлыг багасгах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх
  • Ажилтан, ажиллагсдад зах зээлд өрсөлдөхүйц цалин урамшуулалын бодлого баримтлах
  • Хүний нөөцийн зохистой бодлого баримтлан ажиллагсадынхаа мэрэгжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургах, урамшуулан дэмжих
  • Нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэгч байгууллага байна
Дээш