Валютын ханш:

Хувьцаа эзэмшигчид

2015.4.30 ний өдрийн байдлаар ҮЦТТТХТөв ХК-иас ирүүлсэн 10 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн хувь эзэмшлийн судалгаагаар.


Нэр: Мах импэкс ХК Нийт гаргасан хувьцааны тоо : 1023703
Тоо Хувь
1 Х.Баттуул 200 000 19.54 %
2 Х.Баттулга 193 569 18.93 %
3 Х.Цэндбаяр 193 251 18.87 %
4 Д.Эрдэнэбилэг 142 650 13.94 %
5 Alexander ZWHhr 11666 1.13 %
Дээш