Валютын ханш:

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Махимпэкс ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Ж. Чинзоригийг сонгосон болно.

МахимпэксХК-ийн 2015 оны 04 сарын 24-ний өдөр болсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр 2 жилийн хугацаатай сонгосон болно. Үүнд:


Ердийн гишүүдээр Хараат бус гишүүдээр
  • Ж.Баттөр
  • Х.Цэндбаяр
  • Б.Оюунмаа
  • Ж.Чинзориг
  • Д.Цэнддорж
  • Д.Жанчивдорж
  • М.Баттогтох
  • Ц.Цолмон
  • Н.Лхачинбал
Дээш