Валютын ханш:

Нүүдэл брэнд

Бөөрөнхий мах

(хөлдөөсөн-бүтээгдэхүүн)

Нүүдэл хиам

(хагас-утлагат)

Жерки

(үхэр-адууны-хатаасан-мах)

Берлин брэнд

Бусад

Зочид

(чанамал-хиам)

Онцгой

(чанамал-хиам)

Нийслэл

(бүтэн-утлагат-хиам)

Малчин

(хагас-утлагат)

Кнайкер

(чанамал-утлагат-зайдас)

Франкфуртер

(чанамал-утлагат-зайдас)

Дээж

(чанамал-хиам)

Чанар

(хагас-утлагат)

Аянчин

(хагас-утлагат)

Аялал

(бүтэн-утлагат-хиам)
Дээш