Валютын ханш:

Бүрдүүлэх материал

  1. Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  2. Байгууллагын гэрчилгээ, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байх
  3. Компанийн танилцуулга (зураг болон бусад баримт)
  4. Гэрээт харилцагч болох хүсэлт (бичгээр ирүүлсэн байх)
Дээш